De Tampon Taks?!?De Tampon Taks, waarover ging dat?

In België worden primaire goederen aan 6% belast, de rest van de producten zoals luxeproducten, worden aan 21% belast. Het probleem was dat alle menstruele beschermingsproducten aan 21% belast werden. Dit betekende dus dat tampons, maandverbanden, menstruele cups niet als primaire goederen beschouwd werden, maar eerder als luxegoederen.

 

Wij hebben toen dus druk op de regering uitgeoefend zodat deze zou herkennen dat maandstonden geen optie zijn. Wij verdedigden het idee dat menstruele producten minder belast moesten worden, d.w.z. dat de regering deze als primaire goederen moest beschouwen. Uiteindelijk zouden ze zelfs helemaal niet belast moeten worden.

 

In't kort, wilden we de regering eraan herinneren om zich niet te bemoeien met wat in onze baarmoeder gaande is!

En wat heeft de regering dan beslist?

De regering herkent eindelijk dat menstruele producten geen luxe zijn, en dat deze dus als volgend belast dienen te worden. Het einde van de Tampon Taks betekent ongeveer  een besparing van 2000€ per persoon gedurende zijn/haar/ x  leven.  Belangrijker nog is dat deze afschaffing symbolisch sterk is. Wij hopen inderdaad dat deze de regering in de richting van meer gender mainstreaming stuurt, d.w.z. een gendersensitief beleid in alle domeinen en op elk niveau.

 

Wij nodigen uw uit om de wet op de foto hierboven te lezen.

 

En wat vinden wij ervan?

Wij hebben het al eerder gezegd, en zullen het blijven herhalen: ongelijkheden hierarchiseren is zonde! Geen enkele vorm van discriminatie mag uitgesloten worden. Wij zijn een collectief van vrijwilligers en kiezen daarom gevechten die wij aankunnen, zonder dat wij ooit hun belang in vraag stellen. De afschaffing van de #TamponTaks is een belangrijke stap vooruit voor het feminisme, maar het is niet daarom dat er geen verdere feministische problemen aangekaart kunnen worden bij de Belgische regering.

Op vlak van menstruatie alleen al is er veel werk voor de boeg. Ook al worden menstruele producten niet meer als een luxe beschouwd, de democratisering van hun prijzen is nog steeds geen feit. Deze producten hebben nog steeds een zwaar impact op het budget van personen die het financieel moeilijk hebben. We kunnen ons dus afvragen waarom deze niet gewoon gratis aangeboden worden in scholen, gevangenissen, opvangcentra, gezinsplanningen, of zelfs openbare toiletten (want, we kunnen eerder zonder toiletpapier dan zonder menstruele producten). Een ander probleem die we graag op tafel willen leggen is de transparantie van hun productiecomponenten: waarom worden verschillen merken er niet toe verplicht de componenten ervan duidelijk te vermelden op de dozen?

 

Er zijn dus gevechten genoeg. Wij nodigen onze 2300 followers en 10 000 personen die de petitie ondertekend hebben om Belgisch en Regelvrij te blijven ondersteunen.

 

Ten slotte, willen wij graag de Minister van Financiën, Test-Aankoop en Georgette Sand bedanken. De eerste voor het koninklijk arrest, de tweede voor hun partnerschap en de derde voor hun grote tampon die wij heel graag zien (jaja, een tampon even groot als ons, voor onze acties!). Verder willen we ook de journalisten en volksvertegenwoordige(st)ers bedanken. Zij hebben de bevolking geïnformeerd en hebben dus actief deelgenomen aan ons gevecht. Ten laatste willen we graag jullie bedanken, zij die ervoor gevochten hebben, die vrijwillig aan het werk zijn gegaan en die in ons geloofden! :)

 

Hoe zijn we tewerk gegaan?

Eerst en vooral is het belangrijk om te melden dat we hebben kunnen tellen op de hulp van veel verschillende mensen, we willen ze daarom hier nog graag eens bedanken.

 

Onze acties evolueerde in verschillende stappen:

 

1. Het oprichten van ons collectief en de lancering van de petitie op sociale media.
Wij hebben verschillende afbeeldingen gemaakt en hebben België geïnformeerd over het onderwerp. Het collectief is belgisch en dus tweetalig (en als er vrijwilligers zijn, waarom niet drietalig in de toekomst?), dit betekende dus dat we geprobeert hebben om de campagne in twee talen te lanceren.

 

2. We hebben de activisten, groeperingen en feminitische NGOs gecontacteerd om te vragen of ze ons wilden ondersteunen.
Dit beteknt dat we e-mails in een groot aantal verstuurd hebben, in deze berichten maakten we duidelijk wat ons doel was. Wij hebben gevraagd om mee te ondertekenen en om de petitie verder te delen. Dit heeft gewerkt, want de pers had al snel het onderwerp meegenomen. Verder hebben we contacten gehad met de politieke wereld. Ons collectief is lid van geen enkele partij, wij hebben dus enkel contacten gehad om te weten hoe we de tampontaks op de agenda konden krijgen. Onze meetings en e-mails werden dan omgezet in twee verschillende wetsvoorstellen.

 

3. Het aantal handtekeningen vermenigvuldigen door een partnerschap aan te gaan met Test-Aankoop.
Wij hebben een partnerschap met Test-Aankoop gesloten. Na het publiceren van een artikel in hun magazine, is het aantal handtekeningen sterk gestegen.

 

4. We hebben brieven geschreven (ja, echte papieren brieven!) en e-mails naar de Commissie Financiën.

De hele Commissie Financiën heeft zowel een brief als een e-mail gekregen waarin wij uitlegden waarom het belangrijk is om de zaken te veranderen. Omdat de Commissie Financiën over de nodige bevoegdhden beschikten (belastingen), werden zij onze voornaamste doelwit.

 

5. Wachten... de aankondiging van het einde van de tampontaks en dan.. weer wachten...
Op 2 december 2016 heeft de Minister van Financiën het einde van de Tampon Taks aangekondigd... daarna hebben we moeten wachten...
Wij hebben dan, samen met Test-Aankoop nogmaals druk uitgeoefend om een reactie van de regering te lokken door de pers een laatste keer te contacteren...
Uiteindelijk werd het einde van de Tampon Taks gedurende de winter van 2017 aangekondigd. Deze zou vanaf 2018 afgeschaft worden in België!

Enkele leuke herinneringen.